Isolation and Purification of Alpha-Lactalbumin from Whey for the Development of Protein Nanotubes, 2009İYTE03, (2009-2012) (Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Şebnem HARSA)

 Production and Characterization of Protein and Peptide Nanotubes from Whey Applicable in Food Industry”, TÜBİTAK-TOVAG 109O866, (2010-1012) (Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Şebnem HARSA)

Determination of prevalance of Stapylococcus aureus in ready-to-eat foods by molecular methods, 2010 IYTE 05, 2012 (Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Figen KOREL)

Isopropanol-bağımlı ve alkali pH ile indüklenen tripsin jeli oluşumunun ve bu jelin katı yüzeyde oluşturduğu ince tabakanın yapısal, fonksiyonel ve reolojik karakterizasyonu ile biyoteknolojik uygulamaları, 2011İYTE11. (Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Çağatay CEYLAN)