Department

Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi’nin altı bölümünden biri olarak 1996 yılında kuruldu. Bölümümüz yüksek lisans (MSc) ve doktora (PhD) eğitimi programları sunmaktadır.

Bölümümüzün eğitim misyonu gıda mühendisliği ve ilgili alanlardaki problemlerinin çözümüne yönelik bilimsel bilgileri ve yöntemleri kullanabilme, değerlendirme ve disiplinler arası bir bakış açısıyla yorumlama ve uygulama becerisine sahip lisansüstü öğrenciler yetiştirmektir. Çağımızın hızla gelişen gıda sanayi ve tarımına inovatif katkılarda bulunabilecek ve bunlara ek olarak artan sağlık endişelerine uygun olarak sağlıklı ürünler üretimi ve kontrolü aşamalarında görev alabilecek mühendislerin akademik bir bakış açısı ile yetiştirilmesi bölümümüzün temel eğitim amacı olmuştur. Üniversitemizin öğretim dili İngilizce’yi etkin kullanarak, bilgi ve verileri yazılı ve sözlü olarak sunabilme becerisi de öğrencilerimizin önemli kazanımlarındandır.

Eğitim çalışmalarımıza ek olarak bölümümüz öğretim üyeleri gıda kimyası, gıda mikrobiyolojisi, gıda biyoteknolojisi, deneysel dizayn, fonksiyonel gıdalar, biyospektroskopi, gıda ve biyoprosesler konularında araştırmalar yapmaktadırlar. Bölümümüzdeki yapılan çalışmaların önemli bir özelliği de bölümümüzün biyoteknolojiyi ilgilendiren alanlardaki yetkinliğidir. Öğretim üyelerimiz düzenli olarak uluslararası yayınlar gerçekleştirmekte ve ulusal ve uluslararası boyuttaki konferans, proje yarışması ve etkinliklerde ödüller almakta veya başarılar kazanmaktadır. Öğretim üyelerinin son 5 yılda yaptığı toplam SCI ve SCI Expanded yayın sayısı 88 olup bu öğretim üyesi başına yılda 1.76 adet yayın yapıldığı ve bu açıdan ülkemizde ön sıralarda yer aldığımız anlamına gelmektedir. Bölümümüz ARGE ve inovasyon alanında yakın geçmişte bazı önemli başarılar elde etmiş olup bunlardan en önemlileri Türkiye ihracatçılar meclisinin (TİM) düzenlediği 2012 ulusal ARGE proje pazarı etkinliğinde üçüncülük ödülü, TİM 2013 uluslararası AGRE proje pazarı etkinliğinde birincilik ödülü, bir projesinin 2013 yılında sanayi bakanlığı başarı hikâyeleri kataloğunda yer alması ve 2012 ve 2013 Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerinde 2’şer projesinin davetli proje olarak seçilmesidir.

Bölümümüzde TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) gibi yurt içi ve Avrupa COST (Bilim ve Teknoloji İşbirliği) gibi yurt dışı destekli projeler yürütülmüş ve yürütülmektedir. Öğretim üyelerimiz özel sektörden değişik alanlarında faaliyet gösteren şirketlerle ortak çalışmalar da yürütmektedirler.

Bölümümüzde şu anda, 12 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 2 uzman, 16 araştırma görevlisi ve 17’ı yükseklisans, 22’ü doktora olmak üzere toplam 39 lisansüstü öğrenci bulunmaktadır.

Eğitim ve araştırma faaliyetlerimiz 1 sınıf (41 m2), 18 personel (öğretim üyesi, sekreter, araştırma görevlileri için oda (408 m2) ve buna ilave olarak araştırma laboratuarlarında gerçekleştirilmektedir.