Gıda Mühendisliği Lisans Programı

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

 

II. Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

MATH 141 Temel Analiz I

3

2

4

  MATH 142 Temel Analiz II

3

2

4

PHYS 121 Genel Fizik I

3

2

4

  PHYS 122 Genel Fizik II

3

2

4

MBG 101 Biyoloji I

3

0

3

CHEM 122 Genel Kimya II

3

0

0

CHEM 121 Genel Kimya I

3

0

0

  CHEM 142 Genel Kimya Lab. II

0

2

1

CHEM 141 Genel Kimya Lab. I

0

2

1

  ENG 102 Ingilizce Okuma ve Yazma Becerileri II

3

0

3

ENG 101 Ingilizce Okuma ve Yazma Becerilerileri I

3

0

3

FE 100 Gıda Mühendisliği ve Beslenmeye Giriş

2

0

2

  Toplam

18

  Toplam

17

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

 

IV. Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

MATH 255 Diferansiyel Denklemler

4

0

4

FE 202 Akışkanlar Mekaniği

3

0

3

CHEM 221 Organik Kimya

4

0

4

  FE 203 Beslenmenin Temelleri

3

0

3

CHEM 201 Analitik Kimya I

3

0

3

FE 204 Mühendislikte Sayısal Metodlar

3

0

3

FE 201 Mühendislikte Madde ve Enerji Denklikleri

3

0

3

  FE 205 Gıda Mikrobiyolojisi

3

2

4

ECON 205 Ekonominin Prensipleri

3

0

3

  CHEM 303 Fiziksel Kimya I

4

0

4

TURK 201 Türk Dili I

3

0

0

  TURK 202 Türk Dili II

3

0

0

HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

3

0

0

HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

3

0

0

  Toplam

17

FE 200 Staj I

0

0

0

   

 

  Toplam

17

ÜÇÜNCÜ YIL

V. Yarıyıl

 

VI. Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

FE 301 Isı Transferi

3

0

3

  FE 302 Kütle Transferi

3

0

3

FE 303 Termodinamik

3

0

3

  FE 304 Gıda Prosesinde Temel İşlemler

3

4

5

FE 305 Gıda Kimyası

3

2

4

  FE 306 Beslenme Biyokimyası-II

2

2

3

FE 307 Beslenme Biyokimyası-I

3

0

3

FE 308 Fonksiyonel Gıdalar (Zorunlu Seçmeli)

3

0

3

FE 309 Mühendisler İçin İstatistiğe Giriş (Zorunlu Seçmeli)

3

0

3

FE 310 Gıda Teknolojisi

3

0

3

ENG 301 Teknik Yazım ve İletişim (Zorunlu Seçmeli)

3

0

3

- Teknik Seçmeli

3

0

3

- Teknik Olmayan Seçmeli

3

0

3

FE 300 Staj II

0

0

0

  Toplam

22

  Toplam

20

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. Yarıyıl

 

VIII. Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

FE 401 Gıda Güvenliği ve Kalite Sağlama Prensipleri

3

2

4

  FE 402 Beslenmenin Sağlık ve Hastalıklarla İlişkisi

3

0

3

FE 403 Gıda Ürün ve Proses Tasarımı

2

4

4

FE 404 Gıdalarda ve Beslenmede Enstrümental Analizler

2

2

3

- Teknik Olmayan Seçmeli

3

0

3

  - Teknik Olmayan Seçmeli

3

0

3

- Teknik Seçmeli

3

0

3

  - Teknik Seçmeli

3

0

3

- Teknik Seçmeli (beslenme ile ilgili)

3

0

3

  - Teknik Seçmeli

3

0

3

FE 400 Mezuniyet Projesi***

0

6

3

  FE 400 Mezuniyet Projesi***

0

6

3

  Toplam

17

    Toplam

18

*** Bu ders iki dönem de açılacak olup öğrenci bitireceği dönem danışmanının onayıyla graduation project dersine kayıt yaptıracak.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ DERS LİSTESİ

6. Dönem
FE 311 Gıda Ambalajlamanın İlkeleri (3+0) 3
FE 312 Endüstriyel Mikrobiyolojiye Giriş (3+0) 3
FE 313 Gıda Katkı Maddeleri (3+0) 3
FE 314 Gıda Enzimleri (3+0) 3
7. Dönem
FE 405 Mikrobiyolojik Kalite Kontrol (2+2) 3
FE 406 Gıda Muhafazasının İlkeleri (3+0) 3
FE 407 Gıdaların Mühendislik Özellikleri (2+2) 3
FE 408 Gıda Biyoteknolojisine Giriş (3+0) 3
Beslenme ile ilgili teknik seçmeli
FE 409 Beslenme Bilimlerinde Metodlar (3+0) 3
FE 410 Nutrigenomik ve Nutrigenetiğe Giriş (3+0) 3
FE 411 Beslenmede Araştırma/Problemler (3+0) 3
FE 412 Beslenme Epidemiyolojisine Giriş (3+0) 3
8. Dönem
FE 413 Kalite Yönetim Sistemleri (3+0) 3
FE 414 Proses Dinamikleri ve Kontrolü (3+0) 3
FE 415 Gıdalarda Duyusal Analizler (3+0) 3
FE 416 Gıda Mühendisliğinde Reaksiyon Kinetiği (3+0) 3
FE 417 Gıda Mühendisliği ve Beslenmede Özel Konular (3+0) 3

 

 

* Teknik Seçmeli Dersler ile İlgili Kurallar:

1) Lisans programında açılacak olan teknik seçmeli dersler dönemlere göre aşağıda belirtilmektedir. 7. Dönemde alınacak olan teknik seçmeli derslerden biri mutlaka beslenme ile ilgili olan ders grubundan seçilmelidir.

2) Teknik seçmeli dersler diğer bölümlerden de bölüm onayı ile seçilebilir.