Öğr. Gör. Burcu Okuklu

UZMAN Burcu OKUKLU

1.      Adı Soyadı: Burcu OKUKLU           

2.      Doğum Tarihi: 13.02.1979     

3.      Unvanı:             Uzman                       

4.      Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Biyoloji Ege 2000
Y. Lisans Biyoloji IYTE 2005
Doktora Gıda Müh. IYTE -

 

5.      Akademik Unvanlar:

                                               Tarih

Araştırma Görevlisi : 15.11.2002-31.12.2005

Uzman                      :  31.12.2005-halen

                                     

6.   Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezi

Investigation of Chromosomal and Plasmid DNA Profiles of Lactococcus lactics ssp. lactis. (2005)

      6.2.  Doktora Tezi

Studies on Molecular Characterization, Probiotic and Physicochemical Properties of Yoghurt Starter Cultures Isolated from Urla Region

7.     Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Erkus, O., Okuklu, B. Yenidunya, F. and Harsa, S., “High Genetic and Phenotypic Variability of Streptococcus thermophilus Strains Isolated from Artisanal Yuruk Yoghurts”, LWT-Food Science and Technology, accepted, (2013) (DOI: 10.1016/j.lwt.2013.03.007).

Aydın A., Muratoglu, K., Sudagıdan, M., Bostan, K., Okuklu, B. And Harsa, S., “Prevalence and Antibiotic Resistance of Foodborne Staphylococcus aereus Isolates in Turkey”, Foodborne Pathogen and Disease, 8(1):63-9 (2011).

Celenk Molva , Mert Sudagidan , Burcu Okuklu “Extracellular enzyme production and enterotoxigenic gene profiles of Bacillus cereus and Bacillus thuringiensis strains isolated from cheese in Turkey” Food Control, 2009, Vol 20, 829-834.

Bulut, Ç., Gunes, H., Okuklu, B., Harsa, S., Kılıc, S., Coban, H. and A. F. Yenidunya, “Homofermentative Lactic Acid Bacteria of a Traditional Cheese ‘Çömlek Peynir’ From Cappadoccia Region,” Journal of Dairy Research, 72(1): 19-24, 2005.

 

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

 

B. Okuklu, A. F. Yenidunya and S. Harsa “Probiotic screening of yoghurt starters of  traditional samples from Urla region” 2 nd Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Struga Macedonia, 23-26 October 2013.  

 B. Okuklu, A. F. Yenidunya ve S. Harsa “Probiotic properties screening of Streptecoccus thermophilus from Urla region” 2013 ENGIHR Conference, Valencia 18th-20th September, 2013.

 O. Erkus , B. Okuklu  , A. F. Yenidunya and S. Harsa ,”Genotypic Identification of Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus Strains Isolated from Artisanal Yoghurts in Turkey” 2013 ENGIHR Conference, Valencia 18th-20th September, 2013.     

 B. Okuklu, S. Gursoz, F. Dagistan, A. Peynirci and S. Harsa “The Yoghurt Cherıshes At Our Tender Hands” 2013 ENGIHR Conference, Valencia 18th-20th September, 2013.     

 Samli, M., Erkus, O., Harsa, S., Scott, K., Büyükkileci, O. and Okuklu, B., “Simulation of human colon system using potential probiotic yoghurt cultures from Toros region of Turkey”, 8th INRA-Rowett Symposium: Gut microbioata: Friend or Foe? , 17-20 July, Clermont-Ferrand, France, 2012.

 Sebnem Harsa, Merve Samli, Burcu Okuklu, Oylum Erkus, Oguz Büyükkileci, Karen Scott, “Simulation of human colon system using potential probiotic yoghurt cultures from Toros region of Turkey”,  First North European Congress On Food, St Petersburg,  Rusya, 2012 (Sözlü Sunum)

 Okuklu B.; Erkus, O.; Yenidunya, A. F. And Harsa S., “Isolation, Phenotypic and Genotypic Characterization of Starter Bacteria from Toros Yoghurts” 1st Workshop of the European Network for Gastrointestinal Health Research (ENGIHR), 15-16 February, Braga, Portugal ,2011.

 Erkuş, O., Celik, E.S., Yavuzdurmaz, H., Okuklu, B. and S. Harsa , “Isolation and Molecular Characterization of Artisanal Yoghurt Starter Bacteria”, The 20th International ICFMH Symposium on Food Safety and Food Biotechnology: “Diversity and Global Impact, Bologna , Italy . Preprints, 29 August- 2 October 2006 .

Okuklu, B., Yenidunya, A.F., Bulut, C., Harsa, S. and H. Gunes, “Chromosome and Plasmid Profiling Studies on Lactococcus lactis ssp. lactis Strains Isolated from an Artisanal Cheese “Comlek Peyniri” Sample”, 8th Symposium on Lactic Acid Bacteria, Egmond aan Zee, The Netherlands, 28 August-1 September 2005.

Bulut, Ç., Okuklu, B., Harsa, Ş., Güneş, H. and Yenidünya, A.F. Isolation and Molecular Characterization of Lactic Acid Bacteria from Cheese.International Dairy Symposium, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey, 24-28 May, 2004 (Sözlü sunum).

7.3.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

B. Okuklu, A. F. Yenidünya ve Ş. Harsa “Urla Bölgesi Yoğurtlarından İzole Edilen Streptecoccus thermophilus‘un Probiyotik Özelliklerinin İncelenmesi” TGDF Gıda Kongresi 2013, Antalya, 13-14 Kasım 2013.

B. Okuklu, A. F. Yenidünya ve Ş. Harsa “Urla Bölgesi’nden İzole Edilen Yoğurt Starter Bakterilerinin Probiyotik Özelliklerinin İncelenmesi” Uluslararasi Katilimli 1.Ulusal Probiyotik Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi, Antalya, 11-13 Nisan, 2013. 

Okuklu, B. ve Harsa, Ş. “Urla Bölgesi’nden İzole Edilen Yoğurt Starter Bakterilerinin Probiyotik Özelliklerinin belirlenmesi” Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli,Türkiye, 15-16 Kasim 2012.

Aydın, A.; Bostan, K.; Sudağıdan, M.; Okuklu, B. ve Harsa, Ş., “Marmara Bölgesi’nden izole edilen gıda ve personel kaynaklı Staphylococcus aureus suşları arasındaki klonal ilişkilerin PFGE ile belirlenmesi”, 3. Ulusal Veteriner Hijyeni Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa , 14-16 Mayıs 2009.

Aydın, A.; Muratoğlu, K.; Sudağıdan, M.; Okuklu, B.; Bostan, K. ve Harsa, Ş., “Gıda örneklerinden izole edilen S. aureus suşlarında enterotoksin üretiminden sorumlu genlerin tespiti ve enterotoksin üretiminin belirlenmesi”, 3. Ulusal Veteriner Hijyeni Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa , 14-16 Mayıs 2009.

Celenk Molva, Mert Sudağıdan, Burcu Okuklu “Peynirlerden izole edilen Bacillus cereus ve Bacillus thuringiensis suslarında ektraselluler enzim üretiminin ve enterotoksijenik gen içeriklerinin belirlenmesi” 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 14-16 Mayıs 2009, Bursa (sözlü sunum). 

Molva, Ç., Sudağıdan M., Okuklu, B. ve Ş. Harsa, “Peynir Kaynaklı Bacillus cereus ve Bacillus thuringiensis Suşlarında Eksrasellüler Enzim Üretiminin ve  Enterotoksijenik Gen İçeriklerinin Araştırılması”, IV. Ulusal Biyomühendislik Kongresi Uluslararası Katılımlı, Bildiri Özetleri Kitabı, BGM-P6, 122-123, İzmir, 15-18 Ekim 2008.

 Erkus, O., Okuklu, B., Hamamcı, H. ve Ş. Harsa, “Süt Sanayi İçin Yoğurt ve Peynir Kültürü Üretimi”, Inno-Venture 2007 Proje Pazarı, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, 65, 13-14 Aralık 2007. 

Mert Sudağıdan, Burcu Okuklu, Ali Aydın “Gıda kaynaklı Staphylococ’ların biyofilm yapma ve virulens özelliklerinin araştırılması” 2. Ulusal Gıda Hijyeni Kongresi 18-20 Eylül 2006, İstanbul.

Bulut, Ç., Okuklu, B., Güneş, H., Harsa, Ş., Erkuş, O. ve A. F. Yenidünya, “Geleneksel Peynirlerden İzole Starter Lactococcus lactis Suşlarının Genotipik Yöntemlerle Karakterizasyonu”, Gıda Kongresi 2005, Ege Üniversitesi, Poster Bildirileri Kitabı, C1-30, 261, İzmir, 19-21 Nisan 2005.

Erkuş, O., Okuklu, B., Bulut, Ç., Güneş, H., Yenidünya, A. F. ve Ş. Harsa, “Geleneksel Çömlek Peynirinden İzole Edilen Lactobacillus Suşlarının Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Karakterizasyonu”, 14. Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir , Ağustos 2005.

8.    Projeler

 

ARAŞTIRICI OLDUĞU PROJELER

Projenin Adı: Özsüt’e Özgün Yoğurt Starter Kültürleri’nin Geliştirilmesi Ar- Ge Projesi

Projenin Yürütücüsü: Prof. Dr. Şebnem HARSA

Projenin Dönemi: 07/06/2013-07/10/2013

Destekleyen Kuruluş: : İNOSHE Biyoteknolojik Ürünler Gıda Ar-Ge Danışmanlık San. ve Tic. A. Ş.- STP Gıda San. ve Tic. A.Ş

Projenin Mevcut Durumu: Tamamlandı

Projenin Adı: Lactobacillus acidophilus’un çoklu emülsiyon yöntemi ile mikroenkapsülasyonu

Projenin Yürütücüsü: Prof. Dr. Şebnem HARSA

Projenin Dönemi: 2011-2013

Destekleyen Kuruluş: : İYTE BAP 2011-İYTE-12

Projenin Mevcut Durumu: Tamamlandı

Projenin Adı: Determination of Some Pathogenicity Factors of Satphylococcus aureus Starins Isolated from Food and Related Origins and Investigations of the Phylogenetic Relationships

Projenin Yürütücüsü: Doç. Dr. Ali AYDIN

Projenin Dönemi: 01/04/2007-2009

Destekleyen Kuruluş: : TÜBİTAK-TBAG 107T266

Projenin Mevcut Durumu: Tamamlandı

Projenin Adı: The Production of Cheese and Yoghurt Starter Cultures and Lactase Enzyme for the Dairy Industry: Traditional and Modern Solutions Against Lactose Intolerance

Projenin Yürütücüsü: Prof. Dr. Şebnem HARSA

Projenin Dönemi: 2005-2008

Destekleyen Kuruluş: : DPT-YUUP PROJECT  2005 K 120570

Projenin Mevcut Durumu: Tamamlandı

Projenin Adı: Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria from Milk and Milk Products Invastigating their Inoculum  Culture and Lactase Production Abilities

Projenin Yürütücüsü: Prof. Dr. Şebnem HARSA

Projenin Dönemi: 2004-2006

Destekleyen Kuruluş: : İYTE BAP 2004 İYTE 20

Projenin Mevcut Durumu: Tamamlandı

Projenin Adı: Chromosme and Plasmid Profiling Studies on Lactococcus lactis ssp. lactis

Projenin Yürütücüsü: Prof. Dr. Hatice GÜNEŞ

Projenin Dönemi: 2004-2006

Destekleyen Kuruluş: : İYTE BAP 2004 İYTE 41

Projenin Mevcut Durumu: Tamamlandı

 

9.    İdari Görevler

– Moleküler Gıda Mikrobiyoloji laboratuvar (LAB 324) sorumlusu (2005- halen)

– Gıda Mühendisliği Bölümü sarf kimyasal alımları (2011- halen)

– Gıda Mühendsiliği Bölümü kimyasal depo sorumlusu (2011- halen)

– Atık otoklavı sorumlusu (2012-halen)

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

– ENGIHR (The European Network for Gastrointestinal Health Research)

 

11.  Ödüller

Kongre katılım bursu, 1.Ulusal Probiyotik Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi, Probiyotik Prebiyotik Derneği, Antalya, 11-13 Nisan, 2013.

Travel Grant for Research Networking Programme, European Science Foundation, 15-16    February, Braga, Portugal , 2011.

Çelenk Molva, Mert Sudağıdan, Burcu Okuklu, Şebnem Harsa “Peynir kaynaklı Bacillus cereus ve Bacillus thuringiensis suşlarında ekstrasellüler enzim üretiminin ve entreotoksijenik gen içeriklerinin araştrılması” IV. Ulusal Biyomühendislik Kongresi 15-18 Ekim 2008, İzmir (Biyoloji ve Genetik Mühendisliği Dalı Poster 3.’lük ödülü).