Dilara Konuk Takma

Ar. Gör. Dilara KONUK TAKMA

dilarakonuk@iyte.edu.tr

Tel: +90 232 750 62 90   Faks: 0232 750 61 96

 1. Adı Soyadı:  Dilara KONUK TAKMA
 2. Doğum Tarihi:   19/08/1990
 3. Unvanı:   Araştırma Görevlisi
 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans  Gıda Mühendisliği Ege Üniversitesi 2008-2013
Y.Lisans  Gıda Mühendisliği İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2013- 2016
Doktora  Gıda Mühendisliği İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2016-  ….

 

 1. Akademik Unvanlar:

Araştırma Görevlisi :  Aralık 2013 (ÖYP-Adnan Menderes Üniversitesi-Gıda Mühendisliği Bölümü)

                                     

 1. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezi

Effects of Preharvest and Postharvest Treatments on Quality Characteristics of Grapes

(Hasat öncesi ve hasat sonrası uygulamaların üzümlerin kalite özellikleri üzerine etkisi)

Danışman: Prof. Dr. Figen KOREL

      6.2.  Doktora Tezi

 

 1. Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Konuk Takma, D., Korel, F., Impact of preharvest and postharvest alginate treatments enriched with vanillin on postharvest decay, biochemical properties, quality and sensory attributes of table grapes, Food Chemistry (2016).

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

Doğru, K., Konuk, D. ,Korel, F. ,“Effect of Pasteurization on Lemon Juice with Different Concentration by Sensory Evaluation” IFT16 Annual Meeting and Food Expo, Chicago, USA, 16-19 July 2016. . (poster presentation)

Konuk, D. ,Korel, F. ,“Preharvest and postharvest alginate treatments enriched with vanillin to enhance postharvest quality, safety and physicochemical properties of red table grapes”, 4th ISEKI Food Conference, Vienna, Austria, 6-8 July 2016. (oral presentation)

Konuk, D. ,Korel, F. ,“Total phenolic content and antioxidant capacity of grapes from four different cultivars grown in Turkey at preharvest and harvest season”, 4th ISEKI Food Conference, Vienna, Austria, 6-8 July 2016. (poster presentation)

Konuk, D. ,Korel, F. ,“Quality enhancement and shelf-life extension of mandarin fruit (Citrus reticula) by postharvest treatments with alginate coatings incorporating vanillin”, 29th EFFOST International Conference, Athens, Greece, 10-12 November 2015. (poster presentation)

Konuk, D. ,Rasetti, L. ,Gonzalez Estrada, R. ,Calderon Santoyo, M. ,Arturo Ragazzo Sanchez, J. ,Korel, F. ,Chalier, P. ,“Impact of novel bioactive edible coatings enriched with limonene on the postharvest quality of limes” presented at the 29th EFFOST International Conference, Athens, Greece, 10-12 November 2015. (oral presentation)

Arserim Uçar, D. K. ,Konuk, D. ,Korel, F, Gürcan, D. ,“Effect of Natural Mineral Blends on Quality of Fresh Strawberries Stored in Different Types of Household Refrigerators”, IFT15 Annual Meeting and Food Expo, Chicago, USA, 11-14 July 2015. (poster presentation)

Konuk, D. ,Korel, F. ,“Effect of Alginate-based Edible Coatings Incorporating Antifungal Agents on Postharvest Quality of Table Grapes”, IFT15 Annual Meeting and Food Expo, Chicago, USA, 11-14 July 2015. (poster presentation)

Konuk, D. ,Korel, F. ,“Recent Trends and Developments in Functional Foods”, 7th International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods, İstanbul, 14-17 October 2014. (poster presentation)

Konuk, D. , Yalçın Melikoğlu A. ,Esmer, Ö. ,“Effect of packaging material on quality characteristics of Sübye”,  2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Ohrid, Macedonia, 24-26 October 2013. (poster presentation)

Yalçın Melikoğlu, A. ,Konuk, D. ,Yazıcı, E. ,Kışla, D. ,Esmer, Ö. ,“Establishment of HACCP System in Printed Polyethylene Chicken Wrap Production”, 7th International Packaging Congress, İzmir, Turkey, 9-11 May 2013. (oral presentation)

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Konuk, D. ,Korel, F. ,“Kurutma Sıcaklığının Üzüm Çekirdeklerinin Toplam Fenolik Madde İçeriği ve Antioksidan Kapasitesi Üzerine Etkisi”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol. 21, no. 9, pp. 404–407, Eylül 2015.

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Konuk, D. ,Korel, F. ,“Kurutma Sıcaklığının Üzüm Çekirdeklerinin Toplam Fenolik Madde İçeriği ve Antioksidan Kapasitesi Üzerine Etkisi” Pamukkale Gıda Sempozyumu 3:Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar, Denizli, Türkiye, 13-15 Mayıs 2015. (poster)

Konuk, D. ,Korel, F. ,“ “Natamisin İçeren Yenilebilir Aljinat Kaplamaların Mandalinaların Kalite Özellikleri ve Mikrobiyolojik Güvenliği Üzerine Etkisi”, 5. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7-8 Mayıs 2015. (poster)

      7.7.  Diğer yayınlar

 

 1. Projeler

ARAŞTIRICI OLDUĞU PROJELER

Projenin Adı: Determination of the Effects of Edible Antimicrobial Coatings Based on Alginate on the Quality Characteristics of Grapes (Aljinat Bazlı Yenilebilir Antimikrobiyal Kaplamaların Üzümlerin Kalite Karakteristikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi)

Projenin Yürütücüsü: Prof. Dr. Figen KOREL

Projenin Dönemi: 2015-2016

Destekleyen Kuruluş: : IYTE-BAP

Projenin Mevcut Durumu: Tamamlandı

 1. İdari Görevler
 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Institute of Food Technologist (IFT)

Gıda Mühendisleri Odası (GMO)

 1. Ödüller

2014-2016 TÜBİTAK Yurt içi Yüksek Lisans Bursu

Kasım 2015- Student of the Year Award (SOYA) at 29th EFFOST, Athens, Greece (by Cargill)

Mayıs 2015- Poster Üçüncülük Ödülü, 5th Food Safety Congress, İstanbul, Turkey

2013 Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü –Bölüm Birinciliği

2013 Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi –Fakülte Üçüncülüğü

 1. Son iki yılda asistanlığını yaptığınız dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2015/2016 Güz
FE 502 Advanced Food Quality Control 3 0
İlkbahar
FE516 Sensory Evaluation of Foods 3 0