Dilhun Keriman Arserim Uçar

 

dilhunarserim@iyte.edu.tr

 

0232 7506296

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DILHUN KERİMAN ARSERİM UÇAR

 

1.      Adı Soyadı: Dılhun Keriman ARSERİM UÇAR               

2.      Doğum Tarihi:    01/01/1980       

3.      Unvanı: Araştırma Görevlisi                        

4.      Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans   Mersin Üniversitesi

2004

Y. Lisans   İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

2009

Doktora   İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

-

 

5.      Akademik Unvanlar:

Araştırma Görevlisi :   27/09/2013 (35. Madde Görevlendirme Bingöl Üniversitesi)                                   

6.   Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezi

‘’Üzüm Çekirdeği Özütü İçeren İpek Fibroin-Karragenan Filmlerin Antimikrobiyal Özellikleri’’

       6.2.  Doktora Tezi

‘’Biyoaktif Gıda Paketlemesi için Kompozit Materyallerin Geliştirilmesi’’

 7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

       1. Uysal Ünalan, İ., K.D. Arserim Uçar, İ. Arcan, F. Korel ve A. Yemenicioğlu, “Antimicrobial Potential of Polylysine in Edible Films,”                                   

        Food Science and Technology Research, 17, 375-380 (2011).

        7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

  1. Aytul, K.K., F. Korel, D.K. Arserim-Uçar, I. Uysal ve O. Bayraktar, “Efficacy of Olive Leaf Extract for Enhancing Quality of Beef           Cubes,” The 54th International Congress of Meat Science and Technology, 51, August 10-15, Cape Town, South Africa, 2008.
  2. Korel, F., D.K. Arserim Uçar ve K.K. Aytul, “Efficacy of Silk Fibroin-Carrageenan Films Incorporated with Grape Seed Extract on Raw Chicken Breast Meat Quality,” XIII. European Poultry Conference, 281, August 23-27, Tours, France, 2010.

       7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

      7.7.  Diğer yayınlar

  1. Uysal Ünalan, İ., F.Y.G. Yener, D.K. Arserim Uçar, F. Korel ve A. Yemenicioğlu, “Koruyucu Kültür İçeren Alginat Filmlerin Taze Sığır Etine Uygulanması”, 4. Gıda Güvenliği Kongresi, 14-15 Mayıs, İstanbul, 2013.
  2. Arserim Uçar, D.K., F. Korel ve O. Bayraktar, “Preparation and Characterization of Silk Fibroin-Carrageenan Blend Films Incorporating Grape Seed Extract”, 3rd International Congress on Food and Nutrition, 174, 22-25 Nisan, Antalya, 2009.
  3. Arserim, D.K., F. Korel ve O. Bayraktar, “Antimicrobial Activities of Silk Fibroin-Carrageenan Films Incorporating Grape Seed Extract,” The 21st International ICFMH Symposium, 462, September 1-4, Aberdeen, İskoçya, 2008.
  4. Arserim, D.K., İ. Uysal, ve F. Korel, “Edible Films and Coatings Incorporated with Essential Oils and Plant Extracts,” 2nd International Congress on Food and Nutrition, 230, October 24-26, İstanbul, 2007.

 8.    Projeler

 

ARAŞTIRICI OLDUĞU PROJELER

Projenin Adı: ‘’Üzüm Çekirdeği Özütü İçeren Fonksiyonel Yenebilir Filmlerin Geliştirilmesi ve Çeşitli Gıdalara Uygulanması’’

Projenin Yürütücüsü: Doç.Dr. Figen KOREL

Projenin Dönemi: 2009

Destekleyen Kuruluş: : TÜBİTAK Projesi, TOVAG 108O591

Projenin Mevcut Durumu: Bitti

9.    İdari Görevler

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

  1. Gıda Mühendisleri Odası
  2. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

11.  Ödüller

 12.  Son iki yılda asistanlığını yaptığınız dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2012/2013

Güz        
       
İlkbahar        
       

2013/2014

Güz FE502 Gelişmiş Gıda Kalite Kontrol 3 0 8
       
İlkbahar