Prof.Dr.Figen TOKATLI

Figen tokatlı

Tel:+90 232 750 62 95

E-mail: figentokatli@iyte.edu.tr

Ph.D. :Illinois Institute of Technology, A.B.D, 2000

M.S. :Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara,1991

B.S. :Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1989

Detaylı Özgeçmiş 

Araştırma alanları:  Çok değişkenli istatistiksel analizler ve modelleme; İstatistiksel kalite kontrol; Kinetik modelleme

Araştırma alanları kısa bilgi:  Gıda maddelerinin kimyasal karakterizasyonu (zeytinyağı ve şarapda içeriklerin belirlenmesi); kromatografik ve spektrometrik verilerin kullanımı ile gıdaların değişik orijinlerine göre sınıflandırılması (temel bileşenler analizi (PCA), diskriminant analizi (DA), kismi en küçük kareler regresyonu (PLS) gibi kemometrik analizlerle coğrafi, varyatel sınıflama); İstatistiksel süreç gözetimi ve kalite kontrol teknikleri ile gıda işlemlerinde verimliliğin ve kalitenin arttırılması (Shewhart ve Hotellings’ T2 gibi kontrol çizimleri, deney tasarım yöntemleri); Mikrobiyoljik sistemlerde kinetik modelleme.