Prof. Dr. Sevcan ÜNLÜTÜRK

sevcan ünlütürk Tel:+90 232 750 6317 E-mail: sevcanunluturk@iyte.edu.tr

Ph.D. : Illinois Institute of Technology, A.B.D. , 2002

M.S. :Illinois Institute of Technology, A.B.D. , 1995

B.S. :Ege Üniversitesi, İzmir, 1992

Detaylı Özgeçmiş

Araştırma alanları: Gıda İşleme, Isısal olmayan Gıda Muhafaza Teknikleri, Gıdaların Fiziksel Özellikleri, Reoloji, Matematiksel Modelleme (CFD)

Araştırma alanları kısa bilgi: Dr. Ünlütürk`ün araştırma alanları, sıvı ve katı gıdaların UV ışık ile dekontaminasyonu ve pastörizasyonu, UV sistemlerinin CFD modellemesi, gıda maddelerinin reolojik davranışlarının incelenmesi, biocrystallizasyon yöntemi ve gıda kalitesinin değerlendirilmesi için görüntü işleme tekniğinin kullanılması gibi konuları kapsamaktadır. Günümüzde besin değerini koruyan veya besin kalitesini en az şekilde etkileyen minimal ve ısısal olmayan gıda muhafaza teknikleri ile iligili araştırmalar giderek artmaktadır. Bu teknikler arasında bulunan yüksek basınç, darbeli elektrik alanı ve UV ışınlama gibi teknolojiler, ürünün güvenliğini ve işlevselliğini sağlarken tazeliğini de korumayı vaat eden minimal işleme yaklaşımları arasında yer almaktadır. Dr. Ünlütürk`ün çalışmaları tüketicinin beklentisi doğrultusunda istenilen kalite özelliklerine sahip çeşitli besleyici gıda ürünleri için yenilikçi çözümler geliştirme üzerine odaklanmıştır.