Ece Sürek

EceSurekIYTEfoto

Ar. Gör. Ece SÜREK

 ecesurek@iyte.edu.tr

 

Tel: 0 232 750 62 45     Faks: 0232 750 62 96  

 

1.      Adı Soyadı: Ece SÜREK            

2.      Doğum Tarihi: 05.07.1987         

3.      Unvanı: Araştırma Görevlisi       

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Gıda Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

2010

Lisans Kimya Mühendisliği (2. Anadal) İstanbul Teknik Üniversitesi

2010

Y. Lisans Gıda Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

2012

Doktora Gıda Mühendisliği İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

2012-…

5.      Akademik Unvanlar:

         İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi: (2012- )

                                     

6.   Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezi

Changes in Polyphenols and Antioxidant Activity During The Processing of Pomegranate into Nectar, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Müh. Anabilim Dalı, Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Dilara Nilüfer-Erdil (2012)

      6.2.  Doktora Tezi

Prebiotic Oligosaccharide Production from Hazelnut Wastes, İYTE Mühendislik ve Fen Bilimleri Enst. Gıda Müh. Anabilim Dalı, Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ali Oğuz Büyükkileci  (2012-…)

7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Surek E., Buyukkileci, A. O., 2017. Production of xylooligosaccharides by autohydrolysis of hazelnut (Corylus avellana L.) shell. Carbohydrate Polymers, Submitted.

2. Surek, E., Nilufer‐Erdil, D., 2016. Phenolic contents, antioxidant activities and potential bioaccessibilities of industrial pomegranate nectar processing wastes. International Journal of Food Science & Technology, 51(1):231-239.

3. Sengul, H., Surek, E., Nilufer-Erdil, D. 2014. Investigating the effects of food matrix and food components on bioaccessibility of pomegranate (Punica granatum) phenols and anthocyanins using an in-vitro gastrointestinal digestion model, Food Research International, 62: 1069-1079. 

 4. Surek, E., Nilufer-Erdil, D. 2014. Changes in phenolics and antioxidant activity at each step of processing from pomegranate into nectar, International Journal of Food Sciences and Nutrition, 65(2): 194-202.

 

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Oksuz, T., Surek, E., Tacer-Caba, Z., Nilufer-Erdil, D., 2015. Phenolic Contents and Antioxidant Activities of Persimmon and Red Beet Jams Produced by Sucrose Impregnation. Food Science and Technology, 3(1):1-8.

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Surek, E., Yegin, S., Buyukkileci, A.O., 2017. Enzymatic processing of hazelnut shell autohydrolysis liquor for production of prebiotic xylooligosaccharides. Abstract Book of FP1306 COST Action Third Workshop & Fourth Meeting, March, 27-28, Torremolinos, Spain, p. 53 (Sözlü).

2. Surek, E., Dogru, K., Buyukkileci, A. O., 2017.  Valorization of walnut shells by liquid hot water treatment (autohydrolysis).  Abstract Book of International Congress on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, May, 15-17, Cappadocia, Nevsehir, p. 168 (Sözlü).

3. Dogru, K., Surek, E., Buyukkileci, A., 2016. Valorization of hazelnut wastes: Bioethanol and prebiotic oligosaccharide. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, May, 24, Izmir, Turkey, p.41. (Poster).

4. Buyukkileci, A.O., Surek E., Dogru, K., Yegin, S., 2016. Valorization of hazelnut wastes by production of prebiotic oligosaccharide and bioethanol.  Abstract book of The Food Factor I Barcelona Conference, November, 2-4, Barcelona, Spain, p. 287 (Sözlü).

5. Surek, E., Dogru, K., Buyukkileci, A. O., 2016.  Valorization of hazelnut wastes through liquid hot water treatment. Abstract Book of FP1306 COST Action Second Workshop & Third Meeting, April, 4-6, Dubrovnik, Croatia, p. 77. (Poster).

6. Surek, E., Dogru, K., Buyukkileci, A. O., 2015. Prebiotic oligosaccharide production from hazelnut (Corylus avellana L.) wastes. Abstract book of FP1306 COST Action Second Meeting & First Workshop, February, 3-5, Belgrad, Serbia, p. 21 (Sözlü).

7. Surek, E., Buyukkileci, A. O., 2015. Autohydrolysis of hazelnut shell for xylooligosaccharide production. EURO FOOD CHEM XVIII, October 13-16, Madrid, Spain (Poster).

8. Surek, E., Buyukkileci, A. O., 2015. Autohydrolysis of hazelnut shell for xylooligosaccharide production. EURO FOOD CHEM XVIII, October 13-16, Madrid, Spain (Sözlü).

9. Surek, E., Dogru, K., Buyukkileci, A. O., 2014. Prebiotic xylooligosaccharide production from agricultural wastes. Abstract book of International Conference and Exhibition on Nutraceuticals, Natural Health Products and Dietary Supplements, October 14-17, Istanbul, Turkey, p. 252 (Poster).

10. Niranjan, K. Harsa, S., Samli, M., Surek, E., Buyukkileci, A. O., 2014. Food packaging: balancing functionality with low environmental impact. International Workshop on Food Packaging: Balancing Functionality with Low Environmental Impact, January, 31, Izmir, Turkey (Sözlü).

11. Surek, E., Samli, M., Buyukkileci, A.O., Harsa, S. & Niranjan, K., 2014. Low environmental ımpact polysaccharide based packaging solutions for fresh cut fruits and vegetables. International Workshop on Food Packaging: Balancing Functionality with Low Environmental Impact, January, 31, Izmir, Turkey. (Poster).

12. Yildiz, S., Surek, E., Hakguder-Taze, B., Unluturk, S., 2013. Some physical properties of Turkish pekmez (concentrated juice)/ tahin (sesame paste) blends. Abstract book of International Congress-2nd Traditional Foods from Adriatic to Carcasus, October 24-26, Ohrid, Macedonia, p. 366. (Poster).

13. Samli, M., Surek, E., Buyukkileci, A. O., Harsa, S., Niranjan, K., 2013. Extraction of lignocellulosic compounds from artichoke: Their potential in packaging applications. Proceedings of FABE 2013: International Conference on Food and Biosystems Engineering, May 30- June 2, Skiathos Island, Greece, 2: 88. (Poster).

14. Harsa, S., Samli, M., Surek, E., Buyukkileci, A. O., Niranjan, K., 2013. Enhancing the sustainability of food packaging. 7 th International Packaging Congress and Exhibition, May 9-11, Izmir, Turkey. (Sözlü).

15. Surek E., Nilüfer-Erdil, D., 2012. Polyphenols and antioxidant activities of waste products obtained from pomegranate nectar processing. Proceedings of International Congress- Advanced Nonthermal Processing in Food Technology, May 7-10, 2012, Kusadasi, Turkey, pp. 291-295. (Poster).

16. Oksuz, T., Surek E., Nilüfer-Erdil, D., 2012. Changes in phenolic contents and antioxidant activities of persimmon and red beet during jam processing involving sucrose impregnation application. Proceedings of International Congress- Advanced Nonthermal Processing in Food Technology, May 7-10, 2012, Kusadasi, Turkey, pp. 297-299. (Poster).

17. Surek E., Nilüfer-Erdil, D, 2012. Changes in polyphenols and antioxidant activity during the processing of pomegranate into nectar. Abstract book of International Congress-1st North European Congress on Food, April 22-24, 2012 Saint Petersburg, Russia, pp. 63-64. (Poster).

 

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Şamlı, M., Sürek, E., Büyükkileci, A.O., Harsa, Ş., Niranjan, K., 2014. Tarımsal atıkların ekolojik ambalaj üretiminde kullanımı. Gıda Teknolojisi, Aralık-2014, s.70-73.

2. Çapanoglu Güven, E., Nilüfer-Erdil, D., Kapcı, B., Sürek, E., Süzme, S., Boyacıoğlu, D., 2012. Meyve Suyuna İşleme Sırasında Antioksidan Özelliklerde Meydana Gelen Değişimler, Gıda Teknolojisi, 16(2): 100-104.

3. Sürek, E., Nilüfer-Erdil D., 2012. Nar tanesi ve nar suyu ürünlerinin antosiyanin içeriği ve potansiyel biyoyararlılığının karşılaştırılması, A’dan Z’ye Gıda Dergisi, 5: 52-56.

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Şamlı, M., Sürek, E., Büyükkileci, A. O., Harsa, S. 2013. Tarımsal atıkların ekolojik ambalaj üretiminde kullanımı, TGDF Gıda Kongresi Poster Bildiri Özetleri Kitabı, Kasım 12-14, Antalya, Türkiye, s.79. (Poster).  

2. Sürek, E., Yıldız, S., Tokatlı, F. 2013. Yağ tipi, kızartma sıcaklığı ve süresinin patates kızartmasının bazı fiziksel özelliklerine etkisi, 8. Gıda Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, Kasım 7-9, Ankara, Türkiye, s. 182. (Poster).

3. Sürek, E., Özçelik, B. 2013. Alerjen içermeyen gıdalar ve ilgili yasal düzenlemeler, 4. Gıda Güvenliği Kongresi Bildiri Kitabı, Mayıs 14-15, İstanbul, Türkiye, ss. 98-99. (Poster).

4. Sürek E., Nilüfer-Erdil, D, 2012. Nar nektarı üretim prosesinden elde edilen ürünlerin potansiyel biyoyararlılığının incelenmesi, Türkiye 11. Gıda Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Ekim 10-12, Hatay, Türkiye, s.518. (Poster).

 

7.7.  Diğer yayınlar

 

8.    Projeler

ARAŞTIRICI OLDUĞU PROJELER

Projenin Adı: Otohidroliz ve enzimatik hidroliz kullanarak fındık atıklarından prebiyotik olarak kullanılabilecek ksilooligosakkarit üretimi

Projenin Yürütücüsü: Dr. A. Oğuz Büyükkileci

Projenin Dönemi: 15/03/2014-15/03/2017                                   

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK 

Projenin Mevcut Durumu: Sona erdi.

Projenin Adı: Fındık atıklarından sıvı sıcak su uygulamasıyla antioksidan madde üretimi

Projenin Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Ali Oğuz BÜYÜKKİLECİ

Projenin Dönemi: 06.2015-02.2016

Destekleyen Kuruluş: : IYTE BAP

Projenin Mevcut Durumu: Sona erdi.

Projenin Adı: Low environmental impact polysaccharide based packaging solutions for fresh cut fruits and vegetables

Projenin Yürütücüsü: Prof.Dr. Şebnem HARSA

Projenin Dönemi: 2012-2015

Destekleyen Kuruluş: : British Council

Projenin Mevcut Durumu: Sona erdi

Projenin Adı: Zeytin budama atıklarından hemiselüloz özütlenmesi

Projenin Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Ali Oğuz BÜYÜKKİLECİ

Projenin Dönemi: 10.2013-10.2014

Destekleyen Kuruluş: : IYTE BAP

Projenin Mevcut Durumu: Sona erdi

Projenin Adı: Anthocyanin and polyphenol bioactives for health enhancement through nutritional advancement (ATHENA)

Projenin Yürütücüsü: Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU

Projede çalıştığı dönem: 2011 – 2012

Destekleyen Kuruluş: : Avrupa Birliği

Projenin Mevcut Durumu: Sona erdi

Projenin Adı: Nar suyu üretim basamaklarında antosiyaninlerdeki ve antioksidan aktivitedeki değişimlerin incelenmesi

Projenin Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Dilara Nilüfer ERDİL

Projenin Dönemi: 2011-2012

Destekleyen Kuruluş: : İTÜ BAP

Projenin Mevcut Durumu: Sona erdi

9.    İdari Görevler

  • AKTS ve OBS sisteminin düzenlenmesi.
  • Bölüm Web sayfasının düzenlenmesi.

 

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

11.  Ödüller

2012-halen TÜBİTAK Yurt içi doktora programı bursiyeri

2010-2012 TÜBİTAK Yurt içi yüksek lisans programı bursiyeri

2010-İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunları arasında ikincilik ödülü

2010-İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü mezunları arasında ikincilik ödülü

2010-İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi mezunları arasında üçüncülük ödülü

2009-İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Ömer Duruk ikincilik başarı ödülü

2008-İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Pelin Köz ikincilik başarı ödülü

12.  Asistanlığını yaptığı dersler 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
2012/2013 Güz Food Lipids 3 -
2013/2014 İlkbahar Design of Experiments 3 -
2016-2017 Güz Material and Energy Balances in Engineering 3 -
2016-2017 Bahar Introduction to Statistics for Engineers 3 -