Elif Akbaş

                                                                                               Eliffoto

Arş. Gör. Elif AKBAŞ

elifakbas@iyte.edu.tr

Tel: 0232 750 62 96   Faks: 0232 750 61 96

 1. Adı Soyadı: Elif AKBAŞ
 2. Doğum Tarihi:  1991
 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi
 4. Öğrenim Durumu:
  Derece Alan Üniversite Yıl
  Lisans Gıda Mühendisliği Hacettepe Üniversitesi 2013
  Y. Lisans Gıda Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2016
  Doktora Gıda Mühendisliği İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü -…

   

  1. Akademik Unvanlar:                                                                                                                  

  Araştırma Görevlisi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ocak- 2016-…

  1. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

        6.1.  Yüksek Lisans Tezi

  Kapsaisin Yüklü Nanoemülsiyonların Tasarlanması ve Karakterizasyonu, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Müh. Anabilim Dalı, Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mecit Halil ÖZTOP (2016)

        6.2.  Doktora Tezi

   

  1. Yayınlar

        7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

  Akbaş, E., Söyler, B., Öztop, M.H. (2016). Capsaicin Emulsions: Formulation and Characterization. Journal of Dispersion Science and Technology, 2691, Doi:10.1080/01932691.2016.1224717 (Yayın No: 2873718)

        7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

        7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

  Akbaş, E., Söyler, B., Öztop, M.H.(2016). Effect of Surfactant Type on Antimicrobial Activity of Capsaicin Loaded Nanoemulsions. 4th International ISEKI_Food Conference, July 6-8, Vienna, Austria. (Sözlü Bildiri).

        7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

        7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

         7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  Poçan,P., Akbaş, E., Beylikçi, S.C., Öztop H.M. (2016). Biyopolimer Eklenmis Kapsaisin Yüklü Nanoemülsiyonların Tasarlanması. Türkiye 12. Gıda Kongresi, Ekim 5-7, Edirne, Türkiye. (Poster).

  Akbaş, E., Söyler, B., Öztop, M.H. (2015). Kapsaisinin Antimikrobiyel Etkisinin Nanoemülsiyon Sistemleri ile Arttırılması , 5.Gıda Güvenliği Kongresi, Mayıs 7-8, İstanbul, Türkiye. (Poster).

        7.7.  Diğer yayınlar 

  1. Projeler

  ARAŞTIRICI OLDUĞU PROJELER

  1. Projenin Adı: Kapsaisin Yüklü Nanoemülsiyonların Tasarlanması ve Karakterizasyonu

  Projedeki görevi: Bursiyer (2015-2016)

  Projenin Yürütücüsü: Yrd. Doc. Dr. Mecit Halil ÖZTOP

  Projenin Dönemi: 2015-2016

  Destekleyen Kuruluş:  TÜBİTAK- 1002

  Projenin Mevcut Durumu: Tamamlandı

  1. Projenin Adı: Çölyak Hastalığına Yeni Bir Yaklaşım: Glutenin Kütle Hassas Biyosensörler Aracılığıyla Takip Edilmesi

  Projedeki görevi: Bursiyer (2012-2013)

  Projenin Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet MUTLU

  Projenin Dönemi: 2012-2013

  Destekleyen Kuruluş:  TÜBİTAK- 2209

  Projenin Mevcut Durumu: Tamamlandı

   

  1. İdari Görevler
  • Bölüm Web sayfasının düzenlenmesi
  1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
  • TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Üyeliği
  • Doğa Derneği Üyesi
  1. Ödüller ve Burslar
  • Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü bölüm üçüncüsü (2013).
  • TÜBİTAK proje bursiyeri (2015-2016).
  • TÜBİTAK proje bursiyeri (2012-2013).
  1. Son iki yılda asistanlığını yaptığı dersler
  Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
  Teorik Uygulama
  2015/2016 İlkbahar Akışkanlar Mekaniği 3 0 1
  2016/2017 Güz Isı Transferi 3 0 1