Esra Tunçer

EsraKacar

Ar.Gör. Esra TUNÇER

esrakacar@iyte.edu.tr

Tel: 0232 750 62 76      Faks: 0232 750 61 96

 

1.      Adı Soyadı: Esra TUNÇER   

2.      Doğum Tarihi: 21.05.1987

3.      Unvanı: Araştırma Görevlisi

4.      Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Gıda Müh. Ankara Üniversitesi

2010

Y. Lisans Gıda Müh. Ege Üniversitesi

2012

Doktora Gıda Müh.  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2013-…

 

5.      Akademik Unvanlar:

                                          Tarih

Araştırma Görevlisi :    19.02.2013

                                     

6.   Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezi

      Gıdalarda Heterosiklik Aminlerin  Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması

      6.2.  Doktora Tezi

 

 

7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Özdestan, Ö., Kaçar, E., Keşkeoğlu, H. and Üren, A., 2013. Development of a New Extraction Method for Heterocyclic Aromatic Amines Determination in Cooked Meatballs. Food Analytical Methods, 10.1007/s12161-013-9607-7.

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Kaçar, E., Üren A., 2011. Gıda İşlemenin Klorofil Üzerine Etkileri. ISBN 978-605-01-0212-3.

      7.7.  Diğer yayınlar

8.    Projeler

9.    İdari Görevler

  • Gerekli durumlarda  tarayıcı kullanımı, bölüm ve öğrenci işleri ile ilgili olarak, bölüm sekreterine yardımcı olmak
  • Bölüm lisans programının hazırlanmasında görev almak

 

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

       TMMOB – GMO

11.  Ödüller

12.  Son iki yılda asistanlığını yaptığınız dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2012/2013

Güz        
       
İlkbahar        
       

2013/2014

Güz        
       
İlkbahar