Gamze Düven

 1. Adı-Soyadı: Gamze Düven
 2. Doğum Tarihi: 30/09/1991
 3. Ünvanı: Araştırma Görevlisi
 4. Öğrenim Durumu:
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans (Anadal) Gıda Mühendisliği Ege Üniversitesi 2010-2014
Lisans (Çift Anadal) Biyomühendislik Ege Üniversitesi 2011-2014
Yüksek Lisans Gıda Mühendisliği Ege Üniversitesi 2014-2017
Doktora Gıda Mühendisliği İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2017-

 

 1. Akademik Ünvanlar:

 

Araştırma Görevlisi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2017-

 1. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
  • Yüksek Lisans Tezi:

 

Sütün Mikrobiyal Yükünün ve Somatik Hücre Sayısının Çip-Üstü-Laboratuvar (ÇÜL) Cihazı ile Belirlenmesi, Tez Danışmanları: Prof. Dr. Duygu KIŞLA (Danışman), Doç. Dr. Barbaros ÇETİN (İkinci Danışman)

 • Doktora Tezi:

 

 1. Yayınlar
  • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
  • Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
  • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

Düven G.,Kumcuoğlu S., Kışla Duygu (2017). Investigation of the Effects of Ultrasonic Sound Waves in Kefir Fermentation. International Conference ofn Agriculture, Forest, Food Science and Technologies (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3528491).

 

 • Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Diğer yayınlar 

 

 1. Projeler
  • Araştırıcı Olduğu Projeler

1-Projenin Adı: Mikro-akısanlar-dinamigi tabanlı parçacık sayma cihazının gelistirilmesi ve referans süt numunelerinde mikrobiyal yükünün ve somatik hücre sayısının tespitinde uygulanması

Projedeki görevi: Bursiyer (Haziran 2016- Aralık 2016)

Projenin Yürütücüsü: Doç. Dr. Barbaros ÇETİN

Projenin Dönemi: 2014-2017

Destekleyen Kuruluş:  TÜBİTAK- 1001

Projenin Mevcut Durumu: Tamamlandı

2-Projenin Adı: Ultrasonik Ses Dalgalarının Bazı Laktik Asit Bakterileri ve Mayalar Üzerine Mikrobiyal İnaktivasyon ve Mikrobiyal Aktivitelerini Artırıcı Etkilerinin İncelenmesi

Projedeki görevi: Araştırmacı (2014-2015)

Projenin Yürütücüsü: Prof. Dr. Duygu KIŞLA

Projenin Dönemi: 2014-2015

Destekleyen Kuruluş:  Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi BAP (14-MUH-010)

Projenin Mevcut Durumu: Tamamlandı

 • Yürütücü Olduğu Projeler

Projenin Adı: Buzdolabı Yüzeylerinin Hijyenik Durumlarının Belirlenmesi

Projedeki görevi: Yürütücü

Proje Danışmanı: Prof. Dr. Duygu KIŞLA

Projenin Dönemi: 2013-2014

Destekleyen Kuruluş:  TÜBİTAK- 2241/A Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı

Sanayi Ortağı: VESTEL Beyaz Eşya A.Ş.

Projenin Mevcut Durumu: Tamamlandı

 

 1. İdari Görevler

 

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

-TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Üyeliği

 1. Ödüller, Burslar ve Sertifikalar

Ödülller:

Burslar:

-TÜBİTAK proje bursiyeri (Haziran 2016 – Aralık 2016).

-COST Action FA1202, STSM (Short Time Scientific Mission) Programme, 13th April-17th April 2015 and 27th April- 1st May 2015 (2 weeks), University of Malta, Malta (Granted by COST Action).

COST Action FA1202, 3rd Training School of BacFoodNet (Novel) Physical Intervention Technologies For Controlling Food Stability in Malta, 21th-24th April 2015, University of Malta, Malta (Granted by COST Action).

Sertifikalar:

-Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası, Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından

düzenlenen 80 saatlik Deney Hayvanı Kullanımı Sertifika kursu, Ege Üniversitesi Deney Hayvanları

Uygulama ve Arastırma Merkezi, Sertifika, 13.02.2017 -24.02.2017 (Ulusal)

 1. Son iki yılda asistanlığını yaptığı dersler
Akademik Yılı Dönem Ders Adı Haftalık Saati
Teorik Pratik
2017-2018 Güz Material and Energy Balance 3 0