Gözde Seval Sözbilen

gozdekarsli@iyte.edu.tr

0232 750 62 45

1.      Adı Soyadı: Gözde Seval Sözbilen

2.      Doğum Tarihi: 04.09.1986          

3.      Unvanı: Araştırma Görevlisi      

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Gıda Mühendisliği Ankara Üniversitesi

2004-2009

Y. Lisans Gıda Mühendisliği İYTE

2011-2013

Doktora Gıda Mühendisliği İYTE

2013-

 

5.      Akademik Unvanlar:

            Araştırma Görevlisi :   28.12.2010- halen

                                    

6.   Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezi:

Karaburun Yarımadası’ nda yetişen ‘Hurma’ zeytininin mikrobiyolojik karakterizasyonu (2011-2013)

(Microbiological characterization of ‘Hurma’ olives grown in Karaburun Peninsula)

Danışman: Doç. Dr. Ayşe Handan Baysal

      6.2.  Doktora Tezi

Lisozim ve nisinin yeni gıda uygulamaları ve fonksiyonlarının araştırılması (2013- halen)

(Exploring novel functions and food applications of lysozyme and nisin)

Danışman: Prof. Dr. Ahmet Yemenicioğlu

7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Sozbilen, G. S., & Baysal, A. H. (2016). Microbial profile and bacterial characterisation of naturally debittered Hurma olives compared to non‐debittered Erkence variety during ripening period. International Journal of Food Science & Technology, 51(9), 2099-2105.

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

1. SÖZBİLEN G.S., KOREL F., YEMENİCİOĞLU A., Biopreservation of Boza: Increased Shelf-life, and Panelist and E-Nose Evaluated Sensory Properties by Application of Lysozyme and Nisin. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies. May 15-17, 2017, Nevşehir, Turkey (2017). Oral presentation.

2. KARSLI G.S., BAYSAL, A.H. Characterization and Identification of Bacteria Isolated from ‘Hurma’ Olives Grown in Karaburun Peninsula. “2nd International Conference on Microbial Diversity”, October 23-25, Italy, Turin, (2013). Poster presentation.

3. BAYSAL, A.H., KARSLI G.S. Fungi isolated from Hurma olives grown in Karaburun peninsula “CBS One Fungus = Which genes” symposium, Holland, Amsterdam, April, 10-11, (2013). Poster presentation

4.  KARSLI G.S., CANAL C., BAYSAL A.H., Özen B.  Characterizaton of microbial flora of ‘Hurma’ olives grown in Karaburun Peninsula in Turkey, Fırst North European Congress On Food, 22-24 April, St Petersburg, Russia (2012). Oral Presentation

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. BAYSAL, A.H., ÖZCAN, D., KARSLI, G.S. “Hurma” Zeytininden İzole Edilen Aspergillus ve Penicillium Türleri. TGDF Gıda Kongresi 2013, Antalya 12-14 Kasım (2013). Poster.

2. CANAL, C., KARSLI, G.S., BAYSAL, H. ve ÖZEN B., “Şarap Fermantasyonu ve Hurma Zeytinin Olgunlaşma Sürecinde Mikrobiyal Değişimin İncelenmesi” Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, (2012). Poster

3. YUCEBAY M, KARSLI, G.S, TABAN, B., AYTAÇ, S.A., ÖZER, B., GÜRSOY A. ve AKÇELİK, M., “Bakteriyosin Üreten Lactobacillus brevis’in Beyaz Peynir Yapımı ve Olgunlaşması Aşamalarında Staphylococcus aureus Gelişimi Üzerine Etkisi”, Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, (2012). Poster

      7.7.  Diğer yayınlar

 

8.    Projeler

YER ALDIĞI PROJELER

1.    Projenin Adı: Karaburun Yarımadasında Yetişen Hurma Zeytininin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Karakterizasyonu

       Projenin Yürütücüsü:  Doç. Dr. Banu Özen

       Projedeki Görevi: Bursiyer

       Projede Görev Aldığı Dönem: 01/06/2011-31/10/2013

       Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK, TOVAG- 110O780

       Projenin Mevcut Durumu: Tamamlandı

2.    Projenin Adı: Doğal ve doğal olarak modifiye edilmiş lisozimin yeni gıda uygulamaları ve fonksiyonlarının araştırılması

       Projenin Yürütücüsü:  Prof. Dr. Ahmet Yemenicioğlu

       Projedeki Görevi: Araştırmacı

       Projede Görev Aldığı Dönem: 21/03/2014-21/03/2016

       Destekleyen Kuruluş: İYTE- BAP

       Projenin Mevcut Durumu: Tamamlandı

9.    İdari Görevler

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (2013)

11.  Ödüller ve Burslar

1. Lifelong Learning programı bursiyeri-  The University of Reading, U.K., Department of Food Bioscience/ Food Microbial Sciences Unit (19.06.2008-21.09.2008)

12.  Son iki yılda asistanlığını yaptığınız dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2012/2013

Güz  FE515 Food Additives, Contaminants and Toxicology

3

0

 12
 FE540 Foodborne Bacterial Pathogens

3

0

 5
İlkbahar  FE515 Food Additives, Contaminants and Toxicology

3

0

 9
FE503 Advanced Food Microbiology

3

0

 12

2013/2014

Güz
İlkbahar

FE: Food Engineering