İlknur Şen

Unvan Ad Soyad

1.      Adı Soyadı: İlknur Şen                           

2.      Doğum Tarihi: 09.06.1978                      

3.      Unvanı: Uzman                             

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Gıda Mühendisliği Ege Üniversitesi

1995-1999

Y. Lisans Gıda Mühendisliği İ.Y.T.E.

2000-2003

Doktora Gıda Mühendisliği İ.Y.T.E.

2008-2014

 

5.      Akademik Unvanlar:       Tarih

Araştırma Görevlisi :   2000-2003

Uzman      :                  2007-…

                                     

6.   Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezi Spectroscopic Determination of Major Nutrients (N, P, K) of Soil

6.2.  Doktora Tezi Characterization and Classification of Wines From Grape Varities Grown in Turkey

7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Sen, I, Tokatli, F. 2014. Characterization and Classification of Turkish Wines based on the Elemental Composition. Am. J. Enol. Vitic. doi: 10.5344/ajev.2013.13081

Aktas ABOzen BTokatli FSen I. 2014. Phenolics Profile of a Naturally Debittering Olive in Comparison to Regular Olive Varieties. Journal of the Science of Food and Agriculture doi: 10.1002/jsfa.6308

 

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

      7.7.  Diğer yayınlar

Şen İlknur, Tokatli Figen. Türkiye’de yetiştirilen üzümlerden üretilen şarapların ultraviyole-görünür bölge (UV-Vis) spektroskopisi ile sınıflandırılması. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Hatay, Türkiye. (poster)

Aktaş, A.B., Şen, İ., Özen, B., Tokatlı, F. 2012. Karaburun Yarımadasında Yetişen Hurma Zeytinin Bazı Kimyasal Özellikleri. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Hatay, Türkiye. (poster)

Sen Ilknur, Tokatli Figen. Prediction of malvidin compounds in red wines: Multivariate analysis of the FTIR data 35. World Vine and Wine Congress, 18-22 June 2012, İzmir, Turkey. (poster)

Sen Ilknur, Tokatli Figen, 2011, Elemental analysis of Turkish wines, 2nd International ISEKI-Food Conference, 31 August-2 September 2011, Milan, Italy, Abstract book, p. 252. (poster)

Şen, İ, Erturk H., Dinleyici M.S. 2002. Spectroscopic Determination of major nutrients (N,P,K) of soil. International Symposium on Geographic Information Sensing, Istanbul, Turkey.

8.    Projeler

 

ARAŞTIRICI OLDUĞU PROJELER

Projenin Adı:

Projenin Yürütücüsü:

Projenin Dönemi:

Destekleyen Kuruluş: :

Projenin Mevcut Durumu:

9.    İdari Görevler

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

  1. —-
  2. —-

11.  Ödüller

12.  Son iki yılda asistanlığını yaptığınız dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2012/2013

Güz
İlkbahar

2013/2014

Güz
İlkbahar