Kevser Doğru

Ar. Gör. Kevser DOĞRU

 kevserdogru@iyte.edu.tr

 Tel: 0 232 750 62 49     Faks: 0232 750 62 96  

 

1.      Adı Soyadı: Kevser DOĞRU            

2.      Doğum Tarihi: 01.01.1990         

3.      Unvanı: Araştırma Görevlisi       

4.      Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Gıda Mühendisliği Ege Üniversitesi

2013

Y. Lisans Gıda Mühendisliği İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

2014-…

 

5.      Akademik Unvanlar:

         İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi: (2015- )

                                     

6.   Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezi

Ethanol production from hazelnut industry wastes, İYTE Mühendislik ve Fen Bilimleri Enst. Gıda Müh. Anabilim Dalı,  Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ali Oğuz Büyükkileci  (Devam ediyor)

 

7.     Yayınlar

    

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 

 

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler  

1. Surek, E., Dogru, K., Buyukkileci, A. O., 2014. Prebiotic xylooligosaccharide production from agricultural wastes. Abstract book of International Conference and Exhibition on Nutraceuticals, Natural Health Products and Dietary Supplements, October 14-17, Istanbul, TURKEY (Poster).

 

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 

 

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

 

7.7.  Diğer yayınlar

 

8.    Projeler

ARAŞTIRICI OLDUĞU PROJELER

Projenin Adı: Otohidroliz ve enzimatik hidroliz kullanarak fındık atıklarından prebiyotik olarak kullanılabilecek ksilooligosakkarit üretimi

Projenin Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. A. Oğuz Büyükkileci

Projenin Dönemi: 15/03/2014-15/03/2017                                   

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK – TOVAG

Projenin Mevcut Durumu: Devam ediyor

 

9.    İdari Görevler

  • Bölüm faaliyet raporu hazırlanması

 

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 TMMOB – GMO

 

11.  Ödüller

2014 – halen TÜBİTAK Yurt içi yüksek lisans programı bursiyeri

2011- 2012 Avrupa Birliği tarafından verilen tam burs ödülü (Aristotle University)

 

12.  Son iki yılda asistanlığını yaptığınız dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2013/2014

Güz        
       
İlkbahar        
       

2014/2015

Güz        
       
İlkbahar