Prof. Dr. Şebnem HARSA

SHarsa-son-sonProf. Dr. Şebnem HARSA

Tel: +90 232 750 6291

E-mail: sebnemharsa@iyte.edu.tr

Kişisel Web Sayfası:

Ph.D. :The University of Reading, UK, 1992

M.S. :Ege Üniversitesi,İzmir, 1987

B.S. :Ege Üniversitesi,İzmir, 1983

Detaylı Özgeçmiş 

Araştırma Alanları : Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Biyokimyası, Gıda Biyoteknolojisi, Endüstriyel Biyoteknoloji, Enzim Üretimi, Ölçek Büyütme ve Optimizasyon, Alt Akım İşlemleri, Protein Saflaştırma, Starter Kültürler, Süt Teknolojisi. 

Araştırma Alanları Kısa Bilgi:

Bilimsel araştırma konuları arasında protein ve enzimlerin (pektinaz, laktaz, amilaz, amiloglukosidaz) fermentasyon yoluyla üretimi ve saflaştırılması, kromatografik tekniklerin (jel filtrasyonu, afinite ve iyon değiştirme kromatografisi gibi) biyolojik sistemlerin alt akım işlemlerinde kullanılması, biyoteknolojide ayırma işlemlerinin tasarımı ve ekonomisi, proteinlerin karakterizasyonu için elektroforetik yöntemlerin uygulanması, modifiye dekstrinler, laktik asitin üretilmesi ve saflaştırılması, biyomalzemelerin biyouyumluluklarının araştırılması, enzim immobilizasyonu, süt ve süt bazlı ürünlerden laktik asit bakterilerinin izolasyonu, karakterizasyonu ve starter kültür üretimi, gluten ve laktoz intoleransına yönelik çalışmalar, probiyotik ve prebiyotikler, fonksiyonel gıdalar, Gıda Endüstrisi ve Biyoteknolojide kullanılan bazı mikroorganizmaların izolasyon, saflaştırma ve karakterizasyonları, protein nanotüplerinin hazırlanması ve karakterizasyonu, nanoteknolojinin Gıda ve Biyoteknoloji’de uygulamaları bulunmaktadır.