Doç. Dr. Ayşe Handan BAYSAL

handan2

Tel:0 232 750 6187

E-mail: handanbaysal@iyte.edu.tr

Ph.D. :Ege Üniversitesi, İzmir, 2002

M.S. :Ege Üniversitesi, İzmir, 1996

B.S. :Ege Üniversitesi, İzmir, 1993

Detaylı Özgeçmiş 

Araştırma alanları: Araştırma alanları gıda bilimi, gıda teknolojileri, gıda güvenliği, gıda mikrobiyolojisi ve gıda toksikolojisi gibi konuları içermektedir.

Araştırma alanları kısa bilgi: Gıdalarda oluşan mikrobiyolojik risklerin oluşum/bulaşma mekanizmalarının belirlenmesi ve bu risklerin minimize edilmesi ve ayrıca Gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gıdaların üretimi ve depolanması sırasında mikrobiyolojik durumların tespiti ve bulaşmayı önleyici tedbirlerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Spesifik olarak; Gıda kaynaklı mikrobiyolojik risklere yönelik maruziyet belirleme, risk değerlendirme, Risklerin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik teknoloji, yöntem ve stratejilerin (alternatif dekontaminasyon/detoksifikasyon teknikleri) geliştirilmesi, Mikrobiyal ekoloji, Moleküler mikrobiyoloji, Fermente gıdalar, Antimikrobiyal ve hijyenik materyallerin etki değerlendirilmesi alanlarında araştırmalar, gıdada bulunabilecek indikatör ve patojen mikroorganizmalar ile gıdanın bozulmasına neden olabilecek mikroorganizmaların tür/seviyesinin tespitine yönelik (klasik ve yeni tespit metotları) çalışmalar gerçekleştirmekte ve proje bazlı faaliyetler yürütmektedir.