Dr. Öğr. Üyesi Beste BAYRAMOĞLU

IMG_3171

Tel:+90 232 750 6282

E-mail: bestebayramoglu@iyte.edu.tr

Ph.D. :Kaliforniya Üniversitesi, Davis, 2012

M.S. :Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2007

B.S. :Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2005

Detaylı Özgeçmiş

Araştırma Alanları: Polimerik ve Biyomoleküler Sistemlerin Moleküler Modelleme ve Simülasyonu; Nanoteknolojinin Gıda Mühendisliğindeki Uygulamaları; Yeni Nesil Çok Katmanlı Yenilebilir Kaplamalar; Gıda Hidrokolloidleri

Araştırma Alanları Kısa Bilgi: Dr. Bayramoğlu, gıda bilimi, teknolojisi ve mühendisliği alanlarında deneysel ve işlemsel çalışmalar yürütmektedir. Deneysel çalışmaları nanoteknolojinin gıda alanındaki uygulamalarına yönelik olup, günümüz gıda teknolojisinin çözümünde yetersiz kaldığı veya bizzat sebep olduğu birtakım sorunların nanobilim ve nanoteknolojiden faydalanarak çözümlenmesini hedef almaktadır. Minimal işlem görmüş taze meyve ve sebzelerin oldukça kısa olan raf ömrünü arttırmaya yönelik yeni nesil çok ince ve çok katmanlı yenilebilir kaplamaların bir nano-fabrikasyon yöntemi olan ‘katmanlı depozisyon’ ile elde edilmesi ve kaplamalardaki ‘yapı-işlev’ ilişkisinin çoklu disipliner bir yaklaşımla araştırılması bu çalışmalara örnek olarak verilebilir. Dr. Bayramoğlu’nun teorik çalışmaları ise, düşük biyoyararlılığa sahip bazı besin maddelerinin birbirleri arasındaki etkileşimlerin ve besidüzensel karma misellerinde çözünmelerini etkileyen faktörlerin moleküler dinamik simülasyonlar ile incelenmesi üzerinedir.