Zehra Kaya

ZEHRA

zehrakaya@iyte.edu.tr

0232 750 62 49

Ar. Gör. Zehra KAYA

1.       Adı Soyadı: Zehra Kaya

2.      Doğum Tarihi:  12.10.1986

3.      Unvanı:  Araştırma Görevlisi

4.      Öğrenim Durumu:          

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Gıda Mühendisliği Celal Bayar Üniversitesi

2003-2007

Y. Lisans Gıda Mühendisliği İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

2009-2012

Doktora Gıda Mühendisliği İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

2012- –

 

5.      Akademik Unvanlar:                                        

Araştırma Görevlisi :     21.01.2013- —

                                     

6.   Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezi          

Beyaz üzüm suyunun sürekli akım UV reaktörde dezenfeksiyonu (Disinfection of white grape juice by using continuous flow UV reactor)

Danışman: Doç. Dr. Sevcan ÜNLÜTÜRK

      6.2.  Doktora Tezi

Hurdle Teknoloji ile Koruk Suyunun Raf Ömrünün Arttırılması ( Enhancement of Shelf Life of Verjuice by Hurdle Technology)

Danışman: Doç. Dr. Sevcan ÜNLÜTÜRK

7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

 1. Kaya, Z. and Unluturk, S. UV-C Treatment of verjuice. I. C. FaBE 2013, International conference on Food and Biosystem Engineering, FaBe2013_018, Skiathos Island, Greece, 30 May-2 June, 2013 (Full text, poster)
 2. Atılgan, M.R., Kaya, Z., Unluturk S. UV-C irradiation as a nonthermal treatment method for solid and liquid food materials: A Review.  Advanced Nonthermal Processing in Food Technology:  Effects on Quality and Shelf life of food and beverages (ANPFT)., p 163-169, Kuşadası, İzmir, Turkey, May 07-10, 2012. (Full text)
 3. Kaya Z. and Unluturk S.  UV-C irradiation of white grape juice: a collimated beam study.  Advanced Nonthermal Processing in Food Technology:  Effects on Quality and Shelf life of food and beverages. Advanced Nonthermal Processing in Food Technology:  Effects on Quality and Shelf life of food and beverages (ANPFT)., p 263-269, Kuşadası, İzmir, Turkey, May 07-10, 2012. (Full text, poster)
 4. Kaya Z. and Unluturk S.  Disinfection of white grape juice by using continuous flow UV reactor.  Proceedings of the International Food Congress, Novel approaches in Food Industry (NAFİ), Vol I, p 328, Çeşme, İzmir, Turkey, May 26-29, 2011. (Extended abstract)
 5. Dinçer Baysal A.H., Kaya Z., Atılgan M.R. and Unluturk S.  Inhibition of Sorbic and Benzoic acid and short wave Ultraviolet Light (UV-C) treatment on  Saccharomyces cerevisiae in apple juice. Proceedings of the International Food Congress, Novel approaches in Food Industry, Vol I, p 28, Çeşme, İzmir, Turkey, May 26-29, 2011. (Extended abstract)

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Semanur YILDIZ, Zehra KAYA, Merve PELVAN AKGÜN, ve Sevcan ÜNLÜTÜRK. Meyve Sularına Uygulanan Isıl Olmayan Gıda Muhafaza Yöntemleri, Mikrobiyal İnaktivasyon Mekanizmaları Ve Mikrobiyal tkinlikleri, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, 8. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 7-9 Kasım 2013 (Poster)
 2. Merve Pelvan, Zehra Kaya ve Sevcan Ünlütürk. Resveratrol içeriği zengin fonksiyonel sofralık üzüm üretimi için yeni bir teknolojik yaklaşım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) II. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, İzmir, Türkiye, 3-4 Haziran 2013 (Poster)
 3. Atılgan M.R., Kaya Z ve Ünlütürk S. Koruk suyunun hafif ısıl işlem ve UV-C ışınlamam ile raf ömrünün arttırılması,  Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),  Türkiye İnovasyon Haftası, İstanbul, Türkiye, 6-8 Aralık 2012 (Poster)
 4. Atılgan M.R., Kaya Z ve Ünlütürk S. Koruk suyunun hafif ısıl işlem ve UV-C ışınlamam ile raf ömrünün arttırılması, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, P-039, 90-93, İzmir, Türkiye, 29 Mayıs 2012 (Poster)

      7.7.  Diğer yayınlar

 

8.    Projeler

 

ARAŞTIRICI OLDUĞU PROJELER

 

Projenin Adı: Karaburun Yarımadasında Yetişen Hurma Zeytininin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Karakterizasyonu.

Projedeki görevi: Bursiyer

Görev süresi: 09.2012-04.2013

Projenin Yürütücüsü: Doç Dr. Banu ÖZEN

Projenin Dönemi: 2011-2013

Destekleyen Kuruluş: : TÜBİTAK, TOVAG-110O780

Projenin Mevcut Durumu: Tamamlandı

9.    İdari Görevler

 1. Öğrenci bilgi sistemi (OBS) ve AKTS çalışmaları
 2. Gıda Mühendisliği Lisans Programı hazırlanmasında görev alma

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 1. Gıda Mühendisliği Odası (GMO) Üyeliği
 2. Akademik Gıda Dergisi Üyeliği

11.  Ödüller

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Gıda Ar-Ge Proje Pazarı Yarışması,3.lük ödülü,  2012

Ödül alan proje: Koruk Suyunun Hafif Isısal İşlem ve UV ışınlama ile Raf Ömrünün Arttırılması”. Mehmet Reşat Atılgan, Zehra Kaya, Sevcan Ünlütürk. TİM Gıda AR-GE Proje Pazarı, İzmir, 29 Mayıs, (2012).

12.  Son iki yılda asistanlığını yaptığınız dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2012/2013

Güz
İlkbahar FE 516 Sensory Evaluation of Foods 3 0 7

2013/2014

Güz
İlkbahar

FE: Gıda Mühendisliği