Başvuru

Yüksek lisans programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunacak olan adayların;

  • Lisans ( en az 4 yıllık ) öğrenimi veren bir yükseköğretim programından mezun olmaları veya başvurdukları dönem mezuniyet aşamasında olmaları,
  • 3 yıldan eski olmayan ALES Sayısal Puanlarının en az 60 veya 2 yıldan eski olmayan GRE Sayısal Puanlarının en az 650 (151)olması gerekmektedir.

Enstitümüzde öğrenim dili tamamıyla İngilizce’dir ve İngilizce seviyesi yetersiz olan öğrenciler Hazırlık Sınıfı’na alınırlar. Programa kabul edilen adaylar, aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları halinde Yabancı Dilden muaf sayılırlar:

İngilizce Muafiyet Şartları:

  • En az son 3 yılında ortaöğretimini İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar.
  • İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language” gibi) sınavlarda yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği puanla (TOEFL’dan en az 84(IBT) veya 221 (CBT) veya 561(PBT) veya IELTS’den en az 5) başarılı olanlar. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS ve ÜDS gibi yabancı dil sınavlarından birinden yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği puanla (3 yıldan eski olmayan; KPDS veya ÜDS’den en az 70) başarılı olanlar.
  • İYTE’nin İngilizce Muafiyet Sınavından başarılı olanlar.

Yüksek Lisans programına başvurular İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılır. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz olarak vermek zorundadır. Aday kaydı ile ilgili konular her yarıyılın başlangıç tarihinden önce, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından duyurulur.

Yüksek Lisans programına; ALES puanı, lisans başarı düzeyi, mülakat ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı’nca istenen bilgi ve belgeler değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Bu değerlendirmede, ALES puanının, öğrencinin toplam puanının %50’sinden az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkta değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı başarılı bulunanları bir başarı sıralamasına göre belirterek Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne gönderir. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu onayı ile programlara öğrenci kabul edilir. Sonuçlar Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilir.

Değişim öğrencileri ikili anlaşmalar ( Erasmus ) çerçevesinde kabul edilmektedirler.

Özel öğrenci olarak lisansüstü ders almak isteyen adayların en az lisans mezunu olması şart olup, adayların başvuruları Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı’nca değerlendirilir ve değerlendirme sonuçları Mühendislik ve Enstitü Müdürlüğü Yönetim Kurulu kararından sonra web sitemizden ilan edilir. Üniversitemizde eğitim dilinin tüm programlarda İngilizce olması nedeniyle, öğrencilerin bu derslere kayıtlanabilmesi için aşağıda belirtilen yabancı dilden muafiyet kriterlerinden birine uymaları gerekmektedir.

 

İngilizce Muafiyet Şartları:

– İYTE mezunu olmak veya eğitim-öğretim dili lisans/yüksek lisans seviyesinde tümüyle İngilizce olan kurumlardan gelmek.

– 3 yıldan eski olmayan ulusal (KPDS’den en az 55, ÜDS’den en az 55) veya uluslararası (TOEFL’dan en az 66(IBT) veya 184(CBT) veya 514(PBT) , IELTS en az 3,50) standartta bir İngilizce sınavından belirli bir puan almış olmak gerekmektedir.