Kişiler

Akademik Personel

Prof. Dr. Figen KOREL (Bölüm Başkanı)

Eğitim

Doktora :University of Florida ,USA, 2000

Master:Clemson University ,USA, 1996

Lisans :Ege Üniversitesi, İzmir, 1992

Çalışma Alanları

 • Gıda Mikrobiyolojisi
 • Gıda kalite kontrolü
 • Katmanlı gıda paketleme
 • Duyusal analiz
 • figenkorel@iyte.edu.tr

Prof. Dr. Şebnem HARSA

Eğitim

Doktora :The University of Reading, UK, 1992

Master : Ege Üniversitesi, İzmir, 1987

Lisans :Ege Üniversitesi, İzmir, 1983

Çalışma Alanları

 • Gıda mühendisliği ve beslenme
 • Biyoseperasyon
 • Protein yapı karakterizasyonu
 • Enzim üretimi, immobilizasyon ve işlenmesi
 • Biyoprosesler
 • sebnemharsa@iyte.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet YEMENİCİOĞLU

Eğitim

Doktora : Ankara Üniversitesi, Ankara, 1998

Master: Ankara Üniversitesi, Ankara, 1996

Lisans:  Ankara Üniversitesi, Ankara, 1994

Çalışma Alanları

 • Aktif ve biyoaktif yenilebilir film, kaplama ve jel üretimi
 • Enzim ektraksiyonu, saflaştırılması ve karakterizasyonu (kinetik, biyoaktif, fonksiyonel ve moleküler)
 • ahmetyemenicioglu@iyte.edu.tr

Prof. Dr. Figen TOKATLI

Eğitim

Doktora: Illinois Institute of Technology, A.B.D., 2000

Master: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara, 1991

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara, 1989

Çalışma Alanları

 • Kemometri
 • Biyolojik sistemlerin kinetik modellemesi
 • İstatistiksel proses izlenmesi ve kalite kontrol tekniklerinin iyileştirilmesi
 • Proses ve medya optimizasyonu için deney dizaynı kullanımı
 • figentokatli@iyte.edu.tr

Prof. Dr. Banu ÖZEN

Eğitim

Doktora: Purdue Universtiy,A.B.D, 2000

Master: Delaware Universtiy, 1996

Lisans :  Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 1992

Çalışma Alanları

 • Gıda Kimyası
 • Kızılötesi spektroskopi ile gıda analizi
 • Gıdalarda tağşiş belirlenmesi
 • Zeytin ve zeytinyağı kimyası ve karakterizasyonu
 • banuozen@iyte.edu.tr

Prof. Dr. Sevcan ÜNLÜTÜRK

Eğitim

Doktora: Illinois Institute of Technology, A.B.D., 2002

Master: Illinois Institute of Technology, A.B.D., 1995

Lisans: Ege Üniversitesi, İzmir, 1992

Çalışma Alanları

 • Gıda Muhafazası
 • UV Işınlama
 • Alternatif Yeni Gıda İşleme Yöntemleri
 • Gıda Reolojisi
 • Gıda Temel İşlemleri
 • Gıda İşlemede Matematiksel Modelleme
 • Prediktif Mikrobiyolji
 • sevcanunluturk@iyte.edu.tr

Doç. Dr. Efe SEZGİN

Eğitim

Doktora: Stony Brook Universitesi, A.B.D., 2005

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara, 1995

Çalışma Alanları

 • Nutrigenomik
 • Beslenme genetiği
 • Karmaşık hastalıkların genetik sebepleri
 • Genetik haritalama
 • Epidemiyoloji
 • İstatistiksel modelleme
 • Moleküler genetik
 • Drosophila (sirke sineği) deney modeli
 • efesezgin@iyte.edu.tr

Doç. Dr. Çağatay CEYLAN

Eğitim

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara, 2005

Master: University of Virginia, A.B.D., 1998

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1993

Çalışma Alanları

 • Gıda İşlemesi Sırasında Oluşan Lipit Peroksidasyonu ve Buna Bağlı Oluşan Karbonil Bileşiklerinin Engellenmesi
 • Lipit Oluşumu/Metabolizması ve Oksidasyonunun Kanser Hücrelerinde İncelenmesi
 • Hidrojellerin Biyoteknolojide Kullanımı ve Karakterizasyonu
 • cagatayceylan@iyte.edu.tr

Doç. Dr. Ayşe Handan BAYSAL

Eğitim

Doktora: Ege Üniversitesi, İzmir, 2002

Master: Ege Üniversitesi, İzmir, 1996

Lisans: Ege Üniversitesi, İzmir, 1993

Çalışma Alanları

 • Gıda kaynaklı mikrobiyolojik risklere yönelik maruziyet belirleme
 • Risk değerlendirme
 • Risklerin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik teknoloji, yöntem ve stratejilerin (alternatif dekontaminasyon/detoksifikasyon teknikleri) geliştirilmesi,
 • Mikrobiyal ekoloji,
 • Moleküler mikrobiyoloji,
 • Fermente gıdalar,
 • Antimikrobiyal ve hijyenik materyallerin etki değerlendirilmesi
 • handanbaysal@iyte.edu.tr

Doç. Dr. Ali Oğuz BÜYÜKKİLECİ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Eğitim

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara, 2007

Master: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir, 2000

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara, 1997

İlgi Alanları

 • Endüstriyel biyoteknoloji ve mikrobiyoloji
 • Biyo-temelli ürünler
 • Tarım ve gıda atıklarının değerlendirilmesi
 • Prebiyotikler ve bitkisel polimerler
 • oguzbuyukkileci@iyte.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Beste BAYRAMOĞLU

Eğitim

Doktora: University of California, A.B.D., 2012

Master: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2007

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1994

 

Çalışma Alanları

 • Nanoteknolojinin gıda alanındaki uygulamaları
 • Düşük biyoyararlılığa sahip besin maddelerinin birbirleri arasındaki etkileşimlerin ve besidüzensel karma misellerinde çözünmelerini etkileyen faktörlerin moleküler dinamik simülasyonlar ile incelenmesi
 • bestebayramoglu@iyte.edu.tr

Doç. Dr. Şükrü GÜLEÇ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Eğitim

Doktora: Florida Üniversitesi, A.B.D., 2013

Master: Ankara Üniversitesi, Ankara, 2006

Lisans: Ankara Üniversitesi, Ankara, 2004

Çalışma Alanları

 • Moleküler Beslenme ve İnsan Fizyolojisi
 • İnce Bağırsak Hücrelerinde Besinlerin Algılanması
 • Mineral Metabolizması
 • Obezite ve Tip2 Diyabet
 • Beslenme ve Kanser
 • Bioerişebilirlik-Biyoyararlanım-Biyofonksiyonellik
 • Deneysel Fonksiyonel Gıda Tasarım
 • Hücre kültürü-Sıcan/Fare-C. Elegans
 • sukrugulec@iyte.edu.tr

Emekli Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Canan TARI

Eğitim

Doktora: Illinois Institute of Technology (IIT), ABD, 1998

Master: Ege Üniversitesi, İzmir, 1994

Lisans: Ege Üniversitesi, İzmir, 1991

Öğr. Gör. Huriye GÖKSUNGUR

Eğitim

Master: Ege Üniversitesi, İzmir

Lisans: Ege Üniversitesi, İzmir

Öğretim Görevlileri

Dr.Öğr. Gör. Burcu OKUKLU

Eğitim

Çalışma Alanları

 • burcuokuklu@iyte.edu.tr

Dr.Öğr. Gör. İlknur ŞEN

Eğitim

Çalışma Alanları

 • ilknursen@iyte.edu.tr

Araştırma Görevlileri

Ar. Gör. Oğuz UNCU

Eğitim

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir, 2021 (beklenen)

Masterİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir, 2014

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara, 2011

 

Çalışma Alanları
 • Gıda Kimyası
 • Gıdalarda Kimlik Doğrulama
 • Gıdalarda Tağşiş Belirlenmesi
 • Analitik Metotlar (Spektroskopik ve Islak Kimyasal Yöntemler)
 • Çok Değişkenli İstatiksel Analiz (Kemometri)

 • oguzuncu@iyte.edu.tr

Ar. Gör. Cansu ÖZEL TAŞÇI

Eğitim

Master: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir

Lisans: Ege Üniversitesi İzmir

Çalışma Alanları

 • cansuozel@iyte.edu.tr

Ar. Gör. Elif EREZ

Eğitim

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Çalışma Alanları

 • Fonsiyonel Gıdalar
 • eliferez@iyte.edu.tr

Ar. Gör. Büşra EROL

Eğitim

Lisans: Ankara Üniversitesi, Ankara

Çalışma Alanları

 • busraerol@iyte.edu.tr

Ar. Gör. Çağrı ÇAVDAROĞLU

Eğitim

MasterOrta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara, 2017

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara, 2014

Çalışma Alanları

 • cagricavdaroglu@iyte.edu.tr

Ar. Gör. Pelin BARIŞ KAVUR

Eğitim

Master: Ege Üniversitesi, İzmir

Lisans: Celal Bayar Üniversitesi, Manisa

Çalışma Alanları

 • pelinbaris@iyte.edu.tr

Ar. Gör. Ezgi EVCAN

Eğitim

Master: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir, 2012

Lisans: Ege Üniversitesi, İzmir, 2010

Çalışma Alanları

 • ezgihoser@iyte.edu.tr

Ar. Gör. Gözde Seval SÖZBİLEN

Eğitim

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, 2019

Master: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, 2013

Lisans: Ankara Üniversitesi, Ankara, 2009

Çalışma Alanları

 • gozdekarsli@iyte.edu.tr

Ar. Gör. Kevser SABANCI

Eğitim

Master: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir, 2016

Lisans: Ege Üniversitesi, İzmir, 2013

Çalışma Alanları

 • kevserdogru@iyte.edu.tr

Ar. Gör. Elif ÇAVDAROĞLU

Eğitim

Master: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara, 2016

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2013

Çalışma Alanları

 • elifakbas@iyte.edu.tr

Ar. Gör. Miray BÜYÜK

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir, 2018

Çalışma Alanları

 • miraybuyuk@iyte.edu.tr

Ar. Gör. Merve HADİMİOĞLU

Eğitim

Master: Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2019

Lisans: Ege Üniversitesi, Izmir

Çalışma Alanları

 • mervehadimioglu@iyte.edu.tr

Ar. Gör. Yadigar SEYFİ

Eğitim

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Çalışma Alanları

 • yadigarseyfi@iyte.edu.tr

Ar. Gör. Duygu BÜYÜKTAŞ

Eğitim

Master: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir, 2012

Lisans: Ege Üniversitesi, İzmir

Çalışma Alanları

 • duygubuyuktas@iyte.edu.tr

Ar. Gör. Filiz BAŞER

Eğitim

Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir

Çalışma Alanları

 • filizbaser@iyte.edu.tr

İdari Personel

Arzu ÖZERLİ ÖNGÜL

Bölüm Sekreteri

Telefon:

 • arzuozerli@iyte.edu.tr

Teknisyenler

Sibel BASUT

Eğitim

Çalışma Alanları

 • sibelbasut@iyte.edu.tr