Laboratuvarlar

Aletli Analiz Laboratuvarı

 • HPLC-FLD-DAD-RID
 • GC-FID
 • FTIR
 • Su aktivitesi ölçüm cihazı
 • Dönerli buharlaştırıcı
 • Soğutmalı santrifüj
 • Su cihazı
 • Rancimat

 

 Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarı

 • Elektronik burun
 • Görüntü analiz sistemi
 • Renk ölçüm cihazı
 • Nem tayin cihazı

Duyusal Analiz Laboratuvarı

 • Duyusal panel kabinleri

 

Gıda Biyoteknolojisi Laboratuvarı II

 • HPLC

 

Gıda Kimyası ve Biyokimyası Laboratuvarı

 • Liyofilizatör
 • UV-VIS Spektrometresi
 • İklimlendirme kabini
 • Santrifüj
 • Vakumlu paketleme cihazı
 • Dilimleme cihazı
 • Tekstür analiz cihazı
 • Türbidimetre
 • pH-O2 konduktivite ölçer

 

 Gıda Mikrobiyolojisi II ve Biyoteknoloji Laboratuvarları

 • Biyoreaktör
 • Karbondioksitli inkübatör
 • Biyolojik güvenlik kabini
 • Spektrofotometre
 • Işık mikroskobu
 • Elek sarsma cihazı
 • Soğutmalı santrifüj
 • Soğutmalı çalkalamalı inkübatör
 • Otoklav
 • -20 ve -86 °C soğutucu

Gıda İşleme Laboratuvarı

 • UV intensitemetre
 • UV reaktör
 • Statik sistem UV cihazı 

Reoloji Laboratuvarı

 • Vizkometre
 • Lactostar
 • İletkenlik ölçer
 • Bench-top UV sistemi

 

Gıda Patojen ve Toksin Laboratuvarı

 • Anoxomat
 • Termomikser
 • Soğutmalı inkübatör

 

 

Gıda Bakteriyoloji ve Mikoloji Laboratuvarı

 • Stereomikroskop
 • Hava örnekleme cihazı
 • Soğutmalı İnkübatör
 • Floresan mikroskop
 •  Soğutmalı santifüj
 • Çalkalamalı inkübatör
 •  Mc Farland Densitometre

 

Hücre Kültürü ve Moleküler Viroloji Laboratuvarı

 • İnvert mikroskop
 • Laminar flow
 • -20 °C soğutucu

 

Fermantasyon Laboratuvarı

 • Dijital refraktometre
 • Elektrokimyasal sensör
 • Fermentör
 • UV transilluminatör

 

Gıda Mikrobiyolojisi ve Gıda Moleküler Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

 • Elektroforez sistemi
 • PCR
 • Ultrafiltrasyon sistemi PCR
 • Liyofilizator
 • Elisa okuyucu
 • Luminometre
 • Yag tayin cihazi
 • Sogutmali etuv 
 • Sogutmalı santrifuj
 • -20 ve -80 °C soğutucu

Beslenme Laboratuvarı

 • Kül fırını
 • Yağ tayin cihazı
 • Soxhelet cihazı
 • Sonikatör
 • Kjeldahl protein tayin cihazı
 • Katlı fırın
 • Hamur yoğurucu
 • Spektrofotometre
 • Ultrasantrifüj