Gıda Mühendisliği Doktora Programı

İYTE Gıda Mühendisliği Doktora programına başvurabilmek için  Gıda Mühendisliği ve ilgili mühendislik bilimleri alanlarının birinden yüksek lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir.

Ayrıca başvuru koşullarının sağlanabilmesi için adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 50 almış olması,Ÿİngilizce yeterlik koşullarını sağlaması (TOEFLCBT: en az 221, IELTS: her bölümden en az 5, KPDS veya YDS: en az 70) gerekmektedir. Dil yeterlik koşulunu sağlayamayan öğrenciler için İngilizce hazırlık programı mevcuttur. Gerekli koşulları sağlayanlar mülakata alınmaktadır.

Doktora programına kaydolan öğrenciler toplam 21 kredilik ders almalıdırlar. Doktora programı için zorunlu dersler aşağıdaki gibidir:

FE 600 Tez

FE 503 İleri Gıda Mikrobiyolojisi

FE 511 İleri Gıda Kimyası

FE 532 Food Engineering Principles

FE 536 Design of Experiments

FE 598 Seminar*

FE 8XX Special Studies

FE 9XX Special Studies

(0-1) NC

(3-0) 3

(3-0) 3

(3-0) 3

(3-0) 3

(0-2) NC

(4-0) NC

(4-0) NC

*Öğrenciler Seminar dersini altıncı dönem başına kadar almak zorundadırlar.

Öğrenciler yukarıda belirtilen iki adet zorunlu ders dışında çeşitli seçmeli dersleri de seçmektedirler. İYTE Gıda Mühendisliği yüksek lisans programından mezun öğrenciler zorunlu dersleri yüksek lisans eğitimleri sırasında almışlar ise doktora eğitimlerinde tekrar zorunlu dersleri almaları gerekmemektedir.

Öğrenciler en geç 5. dönemin sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek durumundadır. Yeterliğini almış öğrenciler tez çalışmalarını bitirdikten sonra savunmalarını yaparak mezun olurlar.[:en]In order to apply to İYTE Food Engineering Ph.D. program, it is necessary to have a master’s degree from Food Engineering and related engineering sciences.